เครื่องมือช่างพื้นฐาน

                เครื่องมือที่ใช้ในงานช่างมีอยู่มากมายหลายชนิด  แต่ละชนิดมีลักษณะการใช้งาน                  ที่แตกต่างกันตามลักษณะงานของแต่ละประเภท  เช่น  งานไม้  งานโลหะ  งานไฟฟ้า  งานปูน           และงานประปา  เป็นต้น  เครื่องมือบางชนิดอาจใช้ประโยชน์ได้หลายงาน  เช่น  ค้อน  เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ทั้งงานไม้และงานปูน  เครื่องมือที่ใช้ในงานช่างพื้นฐานสามารถแบ่งออกได้  4  ประเภท  ดังนี้

                เครื่องมือประเภทวัด

บรรทัดเหล็ก

 

 

                                ลักษณะการใช้งาน  ใช้วัดระยะ

                            การดูแลรักษา  ระวังอย่าให้ตกหล่น  เช็ดให้สะอาดหลังใช้งาน

 

ฉากเหล็ก

 

 

                                ลักษณะการใช้งาน  ใช้สำหรับวัดระยะทางและมุม

                 การดูแลรักษา  ระวังอย่าให้ตกหล่น  เช็ดให้สะอาดหลังใช้งาน

 

ตลับเมตร

 

 

 

                                ลักษณะการใช้งาน  ใช้วัดระยะ

                                การดูแลรักษา  ระวังอย่าให้ตกหล่น  เช็ดให้สะอาดหลังใช้งาน

 

                                เครื่องมือประเภทตัด

                  เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตัดไม้หรือโลหะหรือวัสดุอื่น ๆ  เครื่องมือตัดที่ใช้ในงานช่างมีหลายชนิดแล้วแต่การใช้งาน  มีตัดต่อไปนี้

                  เลื่อย  เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตัด  ทำด้วยโลหะเป็นแผ่นบาง ๆ มีฟันเป็นซี่  ซึ่งเลื่อยที่นิยมใช้กันทั่วไป  คือ

   เลื่อยลันดา

 

 

                เลื่อยลันดา  แบ่งเป็น  2  ประเภท  คือ  เลื่อยตัดและเลื่อยโกรก  เลื่อยใช้ตัดไม้ตามขวางของเสี้ยนไม้  มีฟันถี่จำนวนฟัน  8-12  ซี่ต่อความยาว  1  นิ้ว  เลื่อยโกรกจะมีฟันห่างจำนวน  5-8  ซี่ต่อความยาว  1  นิ้ว  ใช้สำหรับผ่าไม้ตามความยาวของเสี้ยนไม้    

   

เลื่อยหางหนู

 

 

                        เลื่อยหางหนูลักษณะใบเลื่อยเรียวยาวไปตลอดแนว   ใช้ในงานฉลุ  แต่งวัตถุรูปทรงกลม  หรือส่วนโค้ง  ที่มีความยาวไม่มากนัก

 

         เลื่อยตัดเหล็ก  (เลื่อยมือ)

 

 

                        เลื่อยตัดเหล็กหรือเลื่อยมือ  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานโลหะเป็นส่วนใหญ่  ส่วนประกอบคือตัวเลื่อย  และใบเลื่อย  ตัวเลื่อยเป็นโครงเหล็กมีด้ามหรือมือจับ  ส่วนใบเลื่อยทำด้วยเหล็กกล้า  มีความเหนียวมาก  ฟันเลื่อยมีทั้งชนิดละเอียดและหยาบ

                        การใช้และการเก็บบำรุงรักษาเลื่อย 

                            1.  ใช้ตะไบตกแต่งฟันเลื่อยให้คมอยู่เสมอ  หลังจากทำความสะอาดซี่เลื่อย ออกหมดเรียบร้อยแล้ว

                            2.  ถอดใบเลื่อยมือออกจากตัวเลื่อยเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว

                            3.  ทาด้วยน้ำมันเครื่อง  เพื่อรักษาใบเลื่อยไม่ให้เป็นสนิม

                            4.  เก็บใส่กล่องเพื่อป้องกันความชื้น  และเพื่อป้องกันการเกิดสนิม

                เครื่องมือประเภทตอก

                เครื่องมือประเภทตอก  ได้แก่  ค้อน  นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรมีไว้ประจำบ้าน  เพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้สะดวก  เป็นพื้นฐานของงานช่างประจำบ้าน  ค้อนมีหลายชนิด  ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการใช้งานดังนี้

ค้อนหงอน

 

 

                        ค้อนหงอน  เป็น ค้อนที่นิยมใช้ตามบ้านทั่วไป  มีส่วนประกอบ  2  ส่วน  คือ  ส่วนหัวค้อนและด้ามค้อน  ส่วนมากใช้กับงานช่างไม้  ในการจับยึดแน่นด้วยตะปู  จึงมีทั้งการตอกและถอนตะปูอยู่เสมอ  ค้อนหงอนจึงทำหน้าที่ทั้งตอกและถอนตะปู  การจับค้อนที่ถูกวิธีควรจับตรงปลายของด้ามค้อน  และเหวี่ยงน้ำหนักให้พอเหมาะ  ตะปูจะได้ไม่คดงอ

ค้อนหัวกลม

 

 

                        ค้อนหัวกลม  เป็นค้อนที่ใช้กับงานโลหะ  ใช้ในงานตอก  หรือทุบโลหะ  พับโลหะ  หรือเคาะโลหะให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ ตามต้องการ

ค้อนหัวเหลี่ยม

 

 

ค้อนหัวเหลี่ยมหรือค้อนเล็ก   มี รูปร่างเล็ก  น้ำหนักเบา  ใช้ในงานตอกเข็มขัดรัดสายไฟ  และงานไฟฟ้าทั่วไป  ซึ่งเรียกกันติดปากว่า  ค้อนตอกสายไฟหรือค้อนเดินสายไฟ  รูปร่างลักษณะของหัวค้อนด้านหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  ด้านหลังจะเรียวแบนโค้งเล็กน้อยตามความเหมาะสม  เพื่อสะดวกในการใช้งานบริเวณที่เข้ามุมหรือพื้นที่แคบ ๆ

                        การใช้และการเก็บบำรุงรักษาค้อน  แบ่งออกได้ดังนี้

                            1.  ก่อนการใช้งาน  ก่อนใช้ควรตรวจความเรียบร้อยของตัวด้ามและหัวค้อนให้แน่นและแข็งแรง

                            2.  ถอนตะปูด้วยความระมัดระวัง  ถ้าตะปูตัวโตหรือแน่นมาก  การถอนควรใช้ไม้รองหัวค้อนเพื่อผ่อนแรง  แล้วค่อย ๆ งัดโดยออกแรงเพิ่มทีละน้อย  ถ้างัดแรง ๆ ด้ามค้อนอาจจะหักชำรุดได้

                            3.  หลังจากการใช้งาน  เมื่อเลิกใช้งานควรทำความสะอาด  และเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

 

                                เครื่องมือประเภทเจาะ

 

สว่านเฟือง

 

 

 

                สว่านเฟือง  เป็น สว่านที่ใช้เจาะรูกับงานไม้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า  สามารถเปลี่ยนดอกสว่านได้ตามความต้องการ  เพื่อเจาะรูบนเนื้อไม้ในรูปแบบต่าง ๆ  โดยใช้แรงกดของมือข้างหนึ่ง  และหมุนอีกข้างหนึ่ง  ในการเจาะรูสามารถเจาะไม้ที่มีความหนามาก ๆ ได้  และควรทำงานด้วยความระมัดระวัง  ไม่ควรกดแรงเกินไปเพราะจะทำให้ดอกสว่านหักได้

 

สว่านแท่น

 

 

                        สว่านแท่นหรือสว่านตั้งพื้น    เป็น สว่านขนาดใหญ่มีแท่นสำหรับจับยึดชิ้นงานหรือใช้สำหรับวางปากกาจับชิ้นงานการ ติดตั้งจะติดตั้งอยู่กับที่  จึงเหมาะสำหรับการเจาะชิ้นงานที่สามารถนำมาวางบนแท่นจับยึดบนแท่นจับงาน  หรือปากกาจับชิ้นงาน

 

                        การใช้และการบำรุงรักษา

  1. ก่อนใช้ควรตรวจดูสภาพของเครื่องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  2. เลือกดอกสว่านให้เหมาะกับชิ้นงาน
  3. เมื่อใช้ประแจขันหัวจับดอกสว่านแล้วควรดึงออกทุกครั้งเพื่อป้องกันอันตราย
  4. อย่าจับหัวดอกสว่านให้หยุดด้วยมือ
  5. ควรใช้อุปกรณ์ในการจับยึดให้แน่น
  6. ควรใช้แปรงปัดเศษโลหะที่เจาะ
  7. ก่อนใช้เครื่องควรหยอดน้ำมัน
  8. ไม่ควรตีหรือเคาะงานแรง ๆ บนแท่นเจาะ
  9. อย่าใช้แกนเจาะสว่านเป็นที่อัดหรือเจาะ
  10. หลังใช้งาน ปัด เช็ดทำความสะอาดทุกครั้ง

 

 

สว่านไฟฟ้า

 

 

 

                            สว่านมือไฟฟ้า     เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเจาะรูมีไฟฟ้าเป็นตัวต้นกำลัง  และมี

การปรับความเร็วรอบของสว่าน  แต่จะมีขนาดของรูเจาะที่ไม่ใหญ่มาก   

               

                วิธีใช้และการบำรุงรักษา 

                            1.  เลือกสว่านให้เหมาะสมกับงาน

                            2.  ใส่ดอกสว่านให้ตรงแน่นก่อนใช้งาน

                            3.  ขณะเจาะต้องตั้งดอกสว่านให้ตั้งฉากกับชิ้นงาน  จับชิ้นงานไว้ให้แน่น

                            4.  ถ้าต้องการเจาะรูโร  ควรใช้ดอกสว่านเล็กนำก่อน

                            5.   ขณะเจาะควรคลายให้เศษวัสดุออกบ้าง  เพื่อลดแรงกด  ทั้งป้องกันมิให้ดอกสว่านร้อนหรือหัก

                            6.   หากชิ้นงานที่เจาะเป็นไม้  ก่อนทะลุควรกลับไม้เจาะด้านตรงข้ามเพื่อป้องกันไม่ให้แตก

                            7.   การเจาะด้วยสว่านไฟฟ้าไม่ควรล็อกปุ่มกดสวิตช์  และต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

                            8.   เมื่อเลิกใช้งานให้ถอดดอกสว่านออกจากตัวสว่าน  ทำความสะอาด  เก็บเข้าที่   ให้เรียบร้อย

 

                            เครื่องมืออื่น ๆ ที่ใช้ในงานช่าง

                            ไขควง  Screw  driver  ไขควงใช้สำหรับขันตะปูเกลียวเพื่อจับยึด  ไขควง 

มี  2  ชนิด  ตามลักษณะการใช้งาน

                                   1.  ไขควงปากแบน

 

 

                                   ลักษณะการใช้งาน

                                   ไขควงปากแบน  ใช้สำหรับถอดตะปูเกลียวหัวผ่าเท่านั้น  อย่าใช้งัดฝากระป๋องหรือตอกสิ่งใด ๆ  ควรซื้อเฉพาะไขควงที่ทำด้วยเหล็กคุณภาพดี

                                   ไขควงปากแบนมีทั้งปากใหญ่และปากเล็ก  ซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับขนาดของตะปูเกลียว  ถ้าใช้ปากเล็กเกินไป  หรือปากบางเกินไป  อาจทำให้ไขพลาด  ร่องตะปูเยิน

                                   ปากไขควงจะต้องฝนให้ส่วนแบนทั้งสองด้านขนานกัน  เพราะมิฉะนั้นปากจะไม่จับกับร่องหัวตะปู  ทำให้ไขพลาด  ลื่น

                                   อย่างใช้ไขควงปากแบนไปไขตะปูหัวแฉก  เพราะจะทำให้ร่องตะปูเยินชำรุด

                            การดูแลรักษา  เช็ดทำความสะอาดหลังใช้งาน  เก็บในที่ปลอดภัย

                                   2. ไขควงปากแฉก

 

 

                                   ลักษณะการใช้งาน

                                   ไขควงปากแฉก  ใช้สำหรับถอดและขันตะปูเกลียวปากแฉก  ซึ่งมีที่ใช้มากในการยึดอุปกรณ์ภายในของรถยนต์  เพราะไม่ลื่นไถลง่ายเหมือนตะปูหัวผ่าธรรมดา 

                     

                                  วิธีใช้และการบำรุงรักษา 

                                  1.  ไม่ควรใช้ไขควงแทนสกัดหรือค้อน

                                  2.  ไม่ควรใช้ไขควงที่เปื้อนน้ำมัน  เพราะอาจเกิดพลาดพลั้งกระแทกมือได้

                                  3.  ควรเลือกใช้ไขควงที่มีปากลักษณะเดียวกับชนิดของหัวสกรู

                                  4.  การใช้ไขควง  ควรจับที่ด้ามของไขควง  ไม่ควรใช้คีมจับด้ามไขควงขันสกรู

                                  5.  ใช้ไขควงที่มีด้ามเป็นฉนวนในงานช่างไฟฟ้า

                                  6.  ถ้าไขควงชำรุดต้องซ่อมทันที

                                  7.   หลีกเลี่ยงการใช้ไขควงถอดหรือคลายสกรูเก่าที่ชำรุด

                                  8.  เมื่อเลิกใช้แล้วควรทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

                     

                คีม  เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับ  ตัด  ดัด  งอโค้ง  ด้ามมีฉนวนหุ้มจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความปลอดภัยในการทำงาน

คีมปากจระเข้

 

 

  

 

คีมปากจิ้งจก

 

 

 

คีมปอกและตัดสาย

 

 

 

คีมย้ำหัวต่อสาย

 

                     

                             วิธีใช้และการบำรุงรักษา 

                            1.  ใช้คีมให้เหมาะกับงาน

                            2.  ไม่ใช้คีมขันสกรูหรือเกลียว  เพราะจะทำให้ปากคีมเยิน

                            3.  ไม่ควรใช้คีมต่างค้อน

                            4.  ก่อนใช้ควรตรวจฉนวนหุ้มให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

                            5.   เมื่อเลิกใช้ควรทำความสะอาด  เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

 
 
 
 

3Com Baseline Switch 2226 Plus

posted on 09 Jul 2010 13:02 by saohot in hardware
Product Description :
3Com Baseline Switch 2226 Plus คือสวิตช์เพื่อการจัดการผ่านเว็บแบบเลเยอร์ 2 ซึ่งเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติสำหรับการใช้งานภายในองค์กร โดยเฉพาะองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางที่ต้องการความคุ้มค่าสูงสุด และด้วยอินเตอร์เฟสของสวิตช์ที่ใช้งานได้ง่ายและความสามารถอื่นๆ ที่เหนือชั้นยิ่งกว่า อาทิ VLANs, IEEE 802.1X และ Rapid Spanning Tree ทำให้สวิตช์รุ่นนี้ให้ความคุ้มค่าสูงสุดแก่ระบบเครือข่ายแบบผสมผสาน สำหรับตัวเครื่องประกอบด้วยพอร์ต 10/100 จำนวน 24 พอร์ต และพอร์ตกิกะบิต 2 เอนกประสงค์ คือ คอปเปอร์หรือ SFP จำนวน 2 พอร์ต เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ หรือแบคโบนเครือข่าย การทำงานของสวิตช์เป็นแบบ non-blocking โดยที่ทุกพอร์ตจะทำงานในระดับความเร็ว wirespeed ซึ่งจะช่วยขจัดปัญหาคอขวดในระบบเครือข่าย ในส่วนคุณสมบัติของการเชื่อมต่อลิงค์เข้าไว้ด้วยกัน (link aggregation) จะช่วยในการรวมพอร์ตเพื่อสร้างการเชื่อมต่อแบนด์วิธระดับสูง ซึ่งจะช่วยขยายความจุแบนด์วิธไปยังเครือข่ายแบ็คโบน
Specification :
พอร์ต 10/100 จำนวน 24 พอร์ต และพอร์ตกิกะบิต 2 เอนกประสงค์ คือ คอปเปอร์หรือ SFP จำนวน 2 พอร์ต
ไม่จำเป็นต้องคอนฟิกสวิตช์ถ้ามีการตั้งค่าเบื้องต้นมาก่อนแล้ว
ในกรณีที่ต้องการควบคุมการทำงานเพิ่มเติม ผู้ใช้งานมือใหม่สามารถทำได้อย่างง่ายดาย
สามารถจัดการสวิตซ์ได้ด้วยซอฟท์แวร์ SNMP
สนับสนุน VLANs โดยสามารถแบ่งกลุ่มระบบเครือข่าย ด้วยการจัดกลุ่มผู้ใช้ตามข้อมูลหรือตามความต้องการใช้ช่องทางข้อมูล เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานแบนด์วิธที่มีอยู่อย่างสูงสุด
 
3Com Baseline 
			Switch 2226 Plus (3CBLSF26)
3Com Baseline 
			Switch 2226 Plus (3CBLSF26)
 
 
 
 
3Com Baseline Switch 2226 Plus (3CBLSF26)
» มีพอร์ต 26 พอร์ต
» มี 24 พอร์ตรองรับ autosensing 10/100 ports
» มี่ 2 พอร์ต 2 ทำงานแบบ dual รองรับ Gigabit และสามารถคอนฟิกเป็น 10/100/1000 หรือ SFP
» ประสิทธิภาพ ในการทำงาน 8.8
» เป็น Layer 2 switching รงอรับ : full-rate nonblocking on all ports, full-/half-duplex autonegotiation
» มี ระบบบริหารจัดการ Web-based configuration, SNMP management, Compact CLI for initial switch configuration

edit @ 9 Jul 2010 13:03:49 by saohot

เทคนิดดีดีแต่ไม่ลับสำหรับ bmg และโปรแกรม auto อื่นๆ

เทคนิดนี้สำหรับเพื่อเว็บใน BOOKMARK PROFILES น่ะครับสำหรับเทคนิดของผมคือทำไงข้อได้ให้มีเว็บในแต่ล่ะ profiles มากที่สุดและไม่โดยเว็บ pligg นั้นแบนเราด้วย

เทคนิดของผมคือหาเว็บที่เจ้าของไม่ค่อยสนใจแต่ยังไม่ได้แบนจาก google หรืออื่น

สำหรับเทคนิกที่ผมหาเว็บแบบนั้นคือค้นหาค่าพื้นฐานของ cms นั้นเช่นสำหรับ pligg ถ้าพึ่งลงใหม่จะเป็น “My Site – Your Source for Social News and Networking” ครับซึ่งโดยปรกติคนที่จะทำเว็บนั้นจริงจังเขาจะเปลี่ยนเป็น สโลแกน ของเว็บเขาเอง ดังนั้นเว็บประเภทไม่สนใจเปลี่ยนนี้เลาะเป้าหมายเราครับเพราะเขาไม่สนใจว่า ใครจะเขาเว็บป่าวสำหรับเว็บอย่างนี้สามารถว่าได้ตาม google ครับโดยค้นหาคำว่า  ”My Site – Your Source for Social News and Networking” อ่ะครับไม่ต้องลบ ” ทิ้งน่ะครับเราจะพบกับเว็บ pligg ที่เข้าของสนใจจำนวนมากนิ้เลาะครับเป้าหมายเราผมคงไม่ต้องบอกน่ะครับว่าต้อง ทำไรต่อ